Що таке рН?

pH - показник кислотності розчину. Точніше кажучи, показник співвідношення кислоти і лугу, де 1 - кислота, 14 - луг. Такий показник визначає здатність рослини засвоювати поживні речовини з розчину.

Виходить, що при вирощуванні на гідропоніці, всі рослини живуть в злегка кислотному  pH середовищі. Самий вищий допустимий поріг ph для вирощування з запасом - 6,8. Але в замкнутих системах краще дотримуватися ph нижче 6,5 (інакше виникне нестача Марганця).

Потенційний водень / Potential Hydrogen / сила водню / pH - це водневий показник, що характеризує концентрацію вільних іонів водню у воді.

Якщо спрощувати поняття, то величина рН визначається кількісним співвідношенням у воді іонів Н+ і ОН-. Наприклад:  чим більше у воді H +, тим вода більш кислотна. Чим більше OH- (тобто менше H +), тим більше лужна вода.

Важливо: рівень pH схильний самостійно підвищуватися.

В ідеально чистій дистильованій воді ці іони будуть врівноважувати один одного. У таких випадках вода нейтральна і рН = 7.

pH, що дорівнює  7 називається нейтральним, менше 7 - це буде КИСЛОТНЕ середовище, більше 7 – ЛУЖНЕ середовище.

При розчиненні у воді різних речовин цей баланс може бути порушений, що і призводить до зміни рівня рН.

При підвищенні H+ підвищується кислотність.

При підвищенні OH- підвищується лужність.

Важливо: Не намагайтеся тримати ваш pH у суворій цифрі. Припустимо pH розчину = 6.0, і ви при щонайменшій зміні в бік, калібруєте його назад в 6.0. РОБИТИ ЦЕ НЕПРАВИЛЬНО! Підтримуйте тільки крайні значення цього діапазону 5,5 - 6,5. Таким чином, жодному елементу не віддається перевага. У цьому проміжку рослина буде саме забирати необхідні йому елементи.

Дуже часто показник рН плутають з кислотністю і лужністю води. Важливо розуміти різницю між ними. рН - це показник інтенсивності, але не кількості. Тобто, рН відображає ступінь кислотності або лужності середовища, в той час як кислотність і лужність характеризують кількісний вміст у воді речовин, здатних нейтралізувати відповідно до лугу і кислоти. Для наочності ось аналогія з температурою, яка характеризує ступінь нагріву речовини, але не кількість тепла. Наприклад, опустивши руку в воду, ми можемо сказати яка вода - холодна або гаряча, але при цьому не зможемо визначити скільки в ній тепла (тобто, умовно кажучи, як довго ця вода буде остигати).

Оптимальний рН

pH - один з найважливіших робочих показників якості води, які багато в чому визначають характер хімічних і біологічних процесів, що відбуваються в воді.

Залежно від величини pH може змінюватися швидкість протікання хімічних реакцій, ступінь корозійної агресивності води, токсичність забруднюючих речовин і т. д.

Важливо: Рослини не люблять різких змін в кореневій зоні. У їхньому природному середовищі такого не буває.

Оптимальна необхідна величина рН варіюється для різних систем водоочищення відповідно до складу води, характером матеріалів, що застосовуються в системі розподілу, а також в залежності від застосовуваних методів водообробки. Зазвичай рівень рН знаходиться в межах, при яких він безпосередньо не впливає на споживчі якості води. Так, в річкових водах pH зазвичай знаходиться в межах 6.5-8.5, в атмосферних опадах 4.6-6.1, в болотах 5.5-6.0, в морських водах 7.9-8.3.

Для гідропоніки оптимальний діапазон pH 5,5-6,5. Стабільний pH - основний фактор у вирощуванні.

Відомо, що при низькому рН вода має високу корозійну активність, а при високих рівнях (рН > 11) вода набуває характерну милкість, неприємний запах, здатна викликати подразнення очей і шкіри. Саме тому для питної та господарсько-побутової води оптимальним вважається рівень рН в діапазоні від 6 до 9. Для рослин - від 5.5 до 6.5.